Przedsiębiorstwo “Mac-Win” Sp. z o.o. aktualnie produkuje następujące artykuły żywieniowe:

Mineralne dodatki paszowe:

 • Naturalny grysik wapniowy dla kur niosek – GN – przeznaczony jako dodatek wapniowy do paszy lub podawany osobno, twardy, do 4,5mm.
 • Naturalny grysik wapniowy z dodatkiem dolomitu /magnezu/ – GNZ – przeznaczony dla stad zarodowych kur, gęsi, kaczek, indyków, twardy, do 5,0mm.
 • Naturalny grysik wapniowy dla brojlerów drobiowych – GB – przeznaczony dla wszystkich gatunków brojlerów oraz mniejszych ptaków hodowlanych, twardy, do 2,5mm.
 • Naturalny grysik wapniowy mielony /kreda pastewna/ – GZW – przeznaczony dla wszystkich grup zwierząt /w szczególności dla trzody chlewnej/, do 1,5mm.
 • Naturalny grysik wapniowo – magnezowy mielony – GZWM – przeznaczony dla bydła mlecznego oraz pozostałych przeżuwaczy, miękki, do 1,5mm.
 • Naturalny grysik magnezowy – GM – przeznaczony do uzupełniania niedoborów wapnia i magnezu, produkowany z miękkiego dolomitu, do 2,5mm.
 • Naturalny grysik magnezowy mielony /mączka dolomitowa/ – GMM – przeznaczony jako dodatek wapniowo-magnezowy do produkcji pasz, do 1,5mm.
 • Naturalny grysik wapniowo-magnezowy z dodatkiem palonej glinki ceramicznej – GZWMF – przeznaczony dla gołębi, bażantów i ptaków ozdobnych, uzupełnia niedobory wapnia, magnezu i żelaza, do 2,5mm.
 • Naturalny grysik wapniowo-magnezowy z dodatkiem palonej glinki ceramicznej mielony – GZWMFM – przeznaczony dla wszystkich grup zwierząt, do 1,5mm.

Wszystkie wyroby produkowane są na bazie naturalnych kopalin, pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu.

Naturalne nawozy mineralne:

 • Grysiki wapniowe :
  – Grysik sypki – “GZW” – od 0 do 1,2 mm
  – Grysik mielony – “GN” – od 0 do 4,2 mm
  – Grysik kruszony – “GB” – od 1,2 do 2,5 mm
 • Grysiki wapniowo-magnezowe:
  – Grysik sypki – “GZWM” – od 0 do 1,2 mm
  – Grysik mielony – “GNZ” – od 0 do 4,2 mm
  – Grysik kruszony – “GBM” – od 1,2 do 2,5 mm
 • Grysiki magnezowe :
  – Grysik sypki – “GMM” – od 0 do 1,2 mm
  – Grysik mielony – “GNM” – od 0 do 4,2 mm
  – Grysik kruszony – “GBM” – od 1,2 do 2,5 mm

Wszystkie wyroby pakowane są w worki polipropylenowe po 50kg i 1250kg na palecie. Istnieje możliwość pakowania po 25kg. Przy dużych zamówieniach i korzystnych formach płatności dopuszczamy możliwość negocjacji cen. Możliwa wymiana barterowa oraz najem firmy transportowej.